Social Icons

Pages

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

Phân hệ COPA ( Profitability Analysis )

Phân hệ Profitability Analysis (CO-PA) trong SAP cho phép bạn phân tích phân khúc thị trường ( market segments ), như sản phẩm , khách hàng , đơn hàng hoặc kết hợp với tổ chức bán hàng , sản phẩm…

Phần hành này cho phép phân tích chuyên sâu các mặt khác nhau của hệ thống tài chánh.

Note bên dưới hướng dẫn cấu hình hệ thống SAP phân hệ COPA.Đấm

 

Sample text

Sample Text

Sample Text